Servei que ofereix un suport concret i pràctic a les famílies amb dificultats relacionals que afecten el correcte desenvolupament emocional i social dels seus membres. Contempla la coordinació amb altres professionals d’entitats i serveis de la xarxa local implicats amb la família. . És un servei dinàmic i flexible que s’adapta a les diferents realitats familiars i als diferents requeriments de les entitats i/o serveis derivants, públics o privats


Suport psicològic

SUPORT PSICOLÒGIC A INFANTS JOVES I FAMÍLIES

Suport terapèutic per a situacions i moments difícil; trastorns emocionals, conductuals i suport psicopedagògic. Enfoquem el nostre acompanyament en una visió sistèmica, treballant amb la família, l’infant i el seu entorn, obrint espais de diàleg, per tal de comprendre la situació de cada un dels membres implicats i oferir eines i habilitats per tal de gestionar els conflictes i enfortir les relacions interpersonals.

Línies d’actuació

  • Desenvolupar un treball d’acompanyament psicoterapèutic per tal de dotar d’eines als usuaris per a fer front  a l’etapa de transició en la que es troben.
  • Millorar el grau d’autoestima, mitjançant la descoberta de les fortaleses i debilitats del propi caràcter.
  • Desenvolupar un treball d’educació emocional, mitjançant  l’auto coneixement per tal de dotar-los d’habilitats per gestionar les seves emocions.
  • Crear espais de reflexió on l’adolescent i la seva família, trobin solucions a les situacions de conflicte que poden estar vivint.


Espai de coneixença

ESPAI DE CONEIXENÇA PER A ADOLESCENTS

El projecte espai de coneixença s’emmarca dins les activitats de l’espai jove d’Arenys de Mar. Es dur a terme els dijous de 18:00 a 19:30, durant tot el curs escolar. 

Es tracta d’un espai grupal on a través del joc i les dinàmiques, volem promoure el creixement personals dels participants, incidint en la construcció positiva de la seva autoimatge, en la descoberta de les seves fortaleses i habilitats, promoure l’aprenentatge de competències personals que els ajudin a crear relacions positives amb ells mateixos, els seus iguals i els adults, prevenint així relacions abusives.
Fem del riure, el compartir i l’expressió eines per coneixes i descobrir a l’altre, deixant la vergonya i les timideses fora de l’espai i gaudint de la diversió i d’improvisació.

Objectius

– Ajudar als adolescents en l’acceptació del seu cos
– Augmentar en els adolescents eines per detectar les seves competències i habilitats.
– Desenvolupar una autoestima forta i positiva
– Fomentar en els adolescents la reflexió  entorn a l’equitat entre dones i homes, per tal de detectar prejudicis entorn als rols de gènere
– Entrenar als adolescents i joves en re formular els estereotips de gènere
– Dotar d’eines i informació per prevenir les relacions abusives entre adolescents, dotant-los d’eines i d’informació per a poder-les detectar.

Destinataris
Adolescents i joves d’entre 12 i 16 anys, vinculats al municipi d’Arenys de Mar.


Tallers d'educació emocional i habilitats socials

TALLERS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I HABILITATS SOCIALS

 ELS TALLERS QUE OFERIM SÓN:

  • Com construïm la nostra autoestima? 
  • Aprenem a gestionar les nostres emocions.
  • Educació sexual: conèixer el nostre cos, per coneixe’ns millor.

Tallers destinats a centres educatius, serveis per a joves i entitats que treballin amb adolescents i joves, els continguts propicien un treball de reflexió entorn a l’autoconeixement i la gestió de les emocions, a través de l’aprenentatge d’habilitats socials que els ajudin a construir una visió més positiva d’ells mateixos/es. 

Destinataris
1r a 4t de la ESO

Metodologia de treball
El taller es desenvolupa a partir d’un model de treball basat en l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements prèvis dels alumnes per a presentar els continguts de treball.

Temporització
Dues sessions d’una hora de durada.