El Roure Acompanyament de referencia

La nostra entitat és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 2013 al municipi d’Arenys de Mar, des d’aleshores treballem en col.laboració amb la Regidoria de joventut, serveis socials i els centres educatius.

Les funcions prioritàries de la nostra entitat són crear i implementar accions socioeducatives per tal de prevenir i/o pal.liar situacions de vulnerabilitat social i educativa.

Les finalitats de l’entitat són:

 • Crear espais educatius, formatius i orientadors que facilitin l’èxit en la trajectòria vital de les persones joves.​
 • ​Acompanyar en el desenvolupament personal, emocional  i social dels adolescents i joves atesos.
 • Orientar i informar a joves i famílies, dels itineraris educatius dels ensenyaments postobligatoris.
 • Oferir espais d’assessorament familiar, per tal de dotar als pares i mares d’estratègies per tal d’acompanyar als seus fills.​
 • Treball en xarxa amb els agents socials i educatius implicats en el treball amb joves.

Per aconseguir els nostres fins, la nostra tasca s’estructura en tres àmbits d’acompanyament a joves i famílies:

 • Educatiu; reforç escolar i aprenentatge d’hàbits i estratègies per afrontar les tasques escolars i orientació en itineraris educatius i vocacionals.
 • Social; creació i l’implementació d’activitats lúdico-educatives, per promoure l’oci saludable.  
 • Psicològic; suport terapèutic per adolescents, joves i famílies.

MISSIÓ

La nostra entitat  promou el desenvolupament de programes i accions per adolescents, joves i les seves famílies. Som testimonis de la falta de companyia que tenen els joves i la manca de respostes eficaces cap a ells, per la qual cosa nosaltres volem aproximar-nos, vincular-nos, interessar-nos i comprometre’ns amb els adolescents, joves i quan sigui possible amb les seves famílies. Per a fer-ho crearem i implementarem projectes socioeducatius i psicològics, que els acompanyin en la tria del seu itinerari vital, ajudant-los en la transició cap a la vida adulta.

VISIÓ

La nostra associació és una entitat sense ànim de lucre amb un model d’acció social.

 • Treballem per transformar la mirada cap als adolescents i joves, amb una visió capacitadora i positiva, fomentant el talent i la construcció d’un jo coherent amb les característiques personals i culturals.
 • Volem ser una entitat de referència i arrelada al territori teixint un treball en xarxa amb els agents socials i educatius que estan en el dia a dia amb els joves.
 • Volem implementant accions que donin resposta a les necessitats socials, educatives i psicològiques d’adolescents, joves i famílies.

VALORS

Perspectiva comunitària
Volem treballar integrats en el municipi i creant xarxes socials que permetin desenvolupar una acció més enllà de l’àmbit individual, per tal d’oferir un conjunt de recursos als adolescents i joves i un treball comunitari que inclogui tots els agents socials i educatius que estan en la vida dels joves. A més a més, optem per implementar les nostres accions en espais públics, on es realitza el dia a dia de la comunitat, per tal de que els joves aprenguin a incloure’s en la vida cultural, social i política del municipi en el qual estan vivint.

Compromís social
Fem de la nostra acció un bé per a la societat, ajudant a la comunitat per tal de pal.liar situacions de vulnerabilitat social i/o educativa. Optem per lluitar en favor de la promoció del benestar personal i la millora de les oportunitats socials.

Inclusió
Fomentem la idea de que tots podem tenir les mateixes oportunitats, i integrar-nos per igual en els diferents contextos socials i culturals. Permetre la promoció d’oportunitats que igualin les accions per a tots els adolescents i joves.

Participació activa
​Creiem que els nostres usuaris i treballadors han de ser persones actives i implicades en les diferents accions que duem a terme, oferint espais de diàleg per tal de compartir idees i opinions, per tal de que siguin les seves necessitats i/o interessos les nostres directius, per anar avançant en la transformació de la societat..

Creativitat 
Creiem en la llibertat d’expressió i de pensament, envers les pròpies idees i creences. Treballem per tal de capacitar una mirada flexible i creadora de la realitat, fent que la creativitat sigui un valor clau dins la nostra entitat.

Motivació
Volem despertar interès, curiositat i il.lusió, fent que aquestes idees empenyin les nostres accions. Una motivació que sigui interna, per tal de que trobin un sentit a les seves accions i experiències.

Il·lusió
Com a força motriu que ens fa estimar la nostra feina i desenvolupar-la amb entusiasme.

Empoderament
Optem per enfortir el pensament crític i la capacitat de decisió i d’acció, deixant de ser subjectes passius envers l’àmbit social, cultural i personal, i aprenent a desenvolupar les  nostres habilitats i competències per ser persones compromeses amb la societat.