El Roure Acompanyament de referencia

Treballem per implementar accions que facilitin la millora d’oportunitats per aquella població amb més vulnerabilitat social i educativa. Oferim activitats que ajudin als adolesents i joves a fer una tria del seu itinerari vital, acompanyament-los en aquesta transició que és l’adolescència, la joventut i el pas cap a la vida adulta.

ENTITATS CO.LABORADORES